A valóság megismerését ösztönző információk buddhista perspektívából - a Dalai Láma után szabadon vallás és politika elválaszthatatlanul...

Átlátás a Fátylakon

Átlátás a Fátylakon

RÖVID KOMMENTÁR A GYÉMÁNT TUDAT VADZSRASZATTVA SZÁDHANÁRÓL

2022. október 26. - Átlátó Edit

részlet: Lama Thubten Yeshe -

BECOMING VAJRASATTVA THE TANTRIC PATH OF PURIFICATION

Magyar fordítás: (nyers fordítás - Kovács Endre 2022 Budapest)

Forrás: https://www.bookdepository.com/Becoming-Vajrasattva-Lama-Yeshe/9780861713899

vajrasattva3.jpg

A tibeti buddhizmus nagyon fontosnak tartja a Vadzsraszattva gyakorlatot.

 

Ezt a tanítást Gel-kyen dik-drip jong-wa Dordzse sem-pai tri-nak nevezzük.

Gel-kyen akadályozást jelent; dik negativitást, valamilyen erkölcstelen

cselekedet; és a drip homályosodást jelent.

A különbség a két utóbbi között egy kicsit technikai jellegű, de mindkettő akadály. Ahhoz, hogy egy cselekedet negativitássá váljon, negatív motivációnak kell lennie, például a tudatlanság, a ragaszkodás és a gyűlölet három mérgező elmeállapotának valamelyikének.

Egy elhomályosulás nem feltétlenül negatív motivációval jön létre. Például a tompa, álmos, lomha elme, amely megakadályozza az egyhegyű koncentráció kifejlesztését, elhomályosulás, de nem feltétlenül áll mögötte negatív motiváció.

Az elmén belül a jónak és a rossznak sok szintje van. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy a Vadzsraszattva meditáció nagyon erőteljes a negativitások megszüntetésében, nem csak az erkölcstelen negatív cselekedetekre gondolunk, hanem bármilyen akadályozásra.

Például néhányan közülünk előírásokat fogadnak meg. Fogadalmat teszünk a Három Drágaság előtt - a Buddha, a Dharma és a Szangha - előtt, hogy megteszünk vagy nem teszünk meg bizonyos dolgokat, cselekedeteket.

Amikor ezeket a fogadalmakat tesszük, lelkesek, elszántak vagyunk és teljesen biztosak vagyunk abban, hogy képesek leszünk tisztán megtartani őket. De aztán a körülmények megváltoznak, a belső falunk leomlik, és megszegünk egy előírást.

Ne aggódj; az ilyen megszegéseket fogjuk megtisztítani.

Másrészt néha a nyugati tanulók úgy jönnek hozzám, hogy úgy érzik, nagyon bűntudatuk van, azt gondolván, hogy megszegtek egy fogadalmat vagy egy másikat, de amikor megkérdezem őket, hogy pontosan hogyan szegték meg a fogadalmat, rájövök, hogy egyáltalán nem szegték meg azt.

Van egyfajta konkrét elképzelésük: "Soha nem szabadna ezt tennem", holott általában nem maga a cselekedet az, ami megszegi a fogadalmat, hanem a hozzáállás, vagy a motiváció, ami mögötte áll. Így, bármit is tettél, az lehet, hogy úgy tűnik, hogy ellentétes a fogadalmaddal, de ha a motivációd nem volt negatív, akkor nem feltétlenül szegted meg.

A legfontosabb dolog, amit tudnod kell, hogy nem számít, hogy milyen negatív tüneteid vannak, mindegyik megtisztítható a Heruka Vadzsraszattva jóga módszerével. A buddhizmus, különösen a tantra azt állítja, hogy meg lehet tisztítani minden negativitást bármi is legyen az.

Amikor bizonyos súlyos negativitásokra gondolunk, úgy tűnik, mintha azok valahogyan állandóak, megváltoztathatatlanok, és lehetetlen megtisztítani őket. Az önmagában létező negativitásnak ez az elképzelése a legveszélyesebb. Alapvetően minden pozitív és negatív jelenség kölcsönösen függ egymástól és változékony természetű. Egyes hindu filozófiák szerint az öt érzékszerv tárgyai állandó, változatlan, önmagukban létező atomokból állnak. Régebben a nyugati tudósok is hittek ebben; néhányan még mindig így gondolják. Ezek téves elképzelések.

Fontos tudnod, hogy mi magunk és minden más jelenség, mint például az érzékszervi tárgyak vagy a pozitivitás és a negativitás minőségei, kölcsönösen függnek egymástól és változékonyak. Különösen a megtisztulással összefüggésben tisztában kell lenned azzal, hogy a negativitás tünetei, mint a vágy, vagy a harag, vagy bármi más, amire csak gondolni tudsz, soha nem maradnak ugyanazok. Például belépsz egy bizonyos környezetbe, és hirtelen megváltozik az elméd; elkezdesz remegni.

Ez mutatja ezeknek az érzelmeknek a mulandó jellegét. Jönnek,és mennek. És a negativitás problémáit nem csak átmenetileg oldhatod meg, hanem teljesen és örökre ki is tudod őket irtani. Hiszem, hogy a megtisztulást gyakorló emberek bátrak: "Bármilyen problémával, bármilyen nehézséggel szembe tudok nézni és le tudom győzni". Ne gondoljátok, hogy azért gyakorolják a megtisztulást, mert szerencsétlenek.

A nyugati vallások sok követője elfogadja az eredendő bűn filozófiáját, és ezért bűntudatot éreznek. El kell kerülni azt a nehézkes hozzáállást, amely azt gondolja, hogy lehetetlen legyőzni a negativitást. A tantrikus szemszögből nézve a megtisztulást gyakorló bátor: "Meg tudom csinálni. Még ha követtem is el hibákat, biztos vagyok benne, hogy van megoldás a problémáimra". Ez a helyes hozzáállás; nem félsz beismerni a negatívumaidat. "Igen, ez negatív volt; ez a kontrollálatlan elmém volt".

Elfogadod, de nem érzed magad reménytelennek. "Meg tudom változtatni az elmémet. Akárhogy is, folyamatosan változik, amióta megszülettem. Most már meg tudom változtatni a jobb irányba." Nagyon fontos ezt tudni - nagyon fontos.

Most, amellett, hogy bátran meglátjátok a lehetőséget, hogy megtisztítsatok minden akadályt, azt is meg kell értened, hogy megtisztíthatod azokat a lenyomatokat, amelyeket a negatív cselekedetek hagytak a tudatodban. Tibetiül pak-chának hívjuk ezeket.

Számtalan életen keresztül ismételten negatív cselekedetet hoztál létre, negatív cselekedetről negatív cselekedetre, amelyek mindegyike nyomot hagyott a tudatodban. Még akkor is, ha egy cselekedet befejeződött, a lenyomata még mindig ott van, és arra késztet majd, hogy azt a cselekedetet újra megtedd. A megfelelő bölcsességgel minden negatív lenyomatot teljesen meg lehet megtisztítani. (A Negativitás Megtisztítása gyakorlat itt olvasható)

Honnan jönnek az akadályok? Az ügyetlen, szennyezett, sötét, dualista, egoista elméből. A leküzdésükhöz vezető út a Heruka Vadzsraszattva jógamódszer újra és újra történő gyakorlása.

Ez felépíti, vagy megerősíti benned a transzcendentális, tiszta energiát, így eljutsz oda, hogy a dolgokat nem-dualista módon, az üresség, vagy shunyata valódi természetükben lásd.

A tantra szerint(Tantra és belső tűz), amikor reálisabban látod a dolgokat, azok többé nem konkrétnak, hanem gyönyörűnek tűnnek. Amikor egy tárgy gyönyörűvé válik, istenséggé válik; isteni formában jelenik meg.

Néha csúnyának látjuk egymást, nem igaz? A csúnya dolgok irritálnak minket. Ez a probléma. Amikor reálisabban látjuk a dolgokat - például a többi emberi lény mélyebb természetét -, akkor átalakulunk.  

A boldogság és a gyönyörűség felerősödik bennünk. Ennek eredményeként meglátjuk az istenség tulajdonságait más emberi lényekben. Mik ezek a tulajdonságok? Bölcsesség és együttérzés.

Mi az istenség? Teljesen kifejlett bölcsesség és együttérzés, a megvilágosodás tulajdonságai. Ez bármilyen istenségre vonatkozik. (Itt a Láma az eredeti teljes tanítás kontextusának megfelelő buddhista nézet szerinti buddha aspektusokra gondol tibetiül jidam, nem a világi istenekre és más vallások isteneire a ford.)

lama_yeshe_15127_sl_g_0.jpg

Portraits of Lama Yeshe taken by Carol Royce-Wilder during the Yucca Valley course, 1977

A SZÁDHANA

Menedékvétel és bódhicsitta generálása.

Menedéket veszünk a Buddhában, a Dharmában és a Szanghában, a három buddhista jármű szanghájában. Ez azt jelenti, hogy többé nem mondhatod: "Mahájánista vagyok, nem veszek menedéket a hinájána arhatoknál". Különbség nélkül a Szanghában veszünk menedéket. A dákák és dákinik között is menedéket veszünk. Nem mondhatod, hogy ''A hímekben menedéket veszek, de a nőstényekben nem''. Minden bodhiszattvában menedéket veszünk. És különösen abban a személyben (Lop-pon) veszel menedéket, aki megadta neked a Heruka Vadzsraszattva felhatalmazását. "!" ő a menedék legfőbb tárgya az álló, kétkarú Heruka, kezében vadzsrával és haranggal, amint átöleli hitvesét, Vadzsravarahit." Lehet, hogy túl nehéz lesz számotokra, hogy vizualizáljátok az összes karral és lábbal rendelkező aspektust. Körülöttük van a fő kommentárban említett összes alak, akik kitöltik az egész teret. Ezek fényé olvadnak, és feloldódnak Herukában, aki aztán beléd olvad. Te is Herukává válsz. Koncentrálj erre, ameddig csak tudsz.20 (20. A menedék fő tárgya lehet Vadzsradhara is, ahogyan azt a Láma elmagyarázza a fő kommentárban.)

Amikor bódhicsittát (megvilásosodás szándéka minden lény javára) hozol létre azzal a gondolattal, hogy "Herukává kell válnom" ... ", akkor sugárzó fényt küldhetsz a tíz irányba, megtisztítva ezzel a hat birodalomban lévő összes érző lényt, és átalakítva őket Herukává. Ezután mindezek a Herukák beléd olvadnak. Ez a bódhicsitta megvalósításának egyik technikája.

A tényleges jógamódszer

Amikor a Heruka Vadzsraszattva jógamódszert végzed, vizualizálhatod magad Herukaként, vagy Vadzsrapaniként, vagy bárki másként, aki a kedvenc istenséged. De ekkor felmerülhet a kérdés: "Ha én vagyok Heruka, akkor mi szükség van a megtisztulásra?". Természetesen, ha valóban Heruka vagy, akkor biztosan nincs szükséged semmiféle megtisztulásra. Itt, amikor átalakulsz Heruka isteni aspektusává, még ha nagyon jól koncentrálsz is, a dualista elméd valahol a tudatod mélyén fog lapulni, és csak arra vár, hogy előugorhasson és összezavarjon.

Erről eszembe jut egy történet egy tibeti Yamantaka gyakorlóról. Mint tudjátok, a Yamantakának van egy csomó keze, amelyek mindegyike tart ezt vagy azt. Egy nap ez a szerzetes ebben az aspektusban vizualizálta magát, és eléggé meg lehetett győződve róla, mert amikor a lámája megpróbált neki adni valamit, azt mondta: "Sajnálom, a kezeim tele vannak". Erre a lámája azt válaszolta: "Nos, akkor használd inkább a rendes, tisztátalan kezeidet".

Még ha teljes meggyőződéssel, nem egy hétköznapi gondolattal a fejedben, Herukaként tudod is vizualizálni magad, akkor is szükséged van a megtisztulásra. Nem csak azért, mert Buddha ezt mondja, hanem mert a dualista elméd még mindig ott van. Ezért, még ha Herukaként manifesztálódsz is, akkor is gyakorolhatod a Heruka Vadzsraszattva módszert. Amikor azonban ezt teszed, egyszerűen csak fenntartod az isteni megjelenést anélkül, hogy az isteni büszkeséget hangsúlyoznád.

Vizualizáld Heruka Vadzsraszattvát a koronád fölött, olyan magasságban, ami számodra kényelmes. Azonban nem szabad, hogy mérföldekre legyen fölötted - egy tenyérnyi távolság, vagy valami hasonló elég. A teste nem olyan, mint a mi anyagi, fizikai testünk, hanem egy szivárványtest: tiszta és átlátszó, egy pszichikus test. Teljesen egyesül a hitvesével. A nő a megvilágosodott bölcsességet szimbolizálja; a férfi a megvilágosodott módszert.

Fény sugárzik a szívéből a tíz irányba, megidézve az összes buddhát és bódhiszattvát. Ez a fehér sugárzó fény az isteni, megvilágosodott bölcsesség energiája, a tiszta tudás-bölcsesség, amely megérti a teljesség legmélyebb természetét. Ez a tiszta elme. A tisztátalan elme éppen az ellenkezője. Beszűkült, hiányzik belőle a készséges bölcsesség, és tisztátalan cselekedeteket hoz létre.

A megidézett legfelsőbb bölcsesség-energia fehér sugárzó fénye Heruka Vadzsraszattva szívébe süllyed, lemegy a susumnáján a titkos csakrájába, Dordzse Nyema titkos csakrájába, és betölti az ő susumnáját is. Testüket gyönyörteli boldogító fehér ragyogó fény tölti be. Az egyes istenségek szívében lévő mantrából a gyönyörteli boldogító fehér kundalini energia végigsuhan a központi csatornáikon, a titkos csakráikon keresztül a koronacsakrádba. Ez nagyon erőteljes, mint egy vízesés. Ebben a "yaan-de" vizualizációban a fehér fény végigsuhan a sushumnádon, kilökve a titkos csakrádon keresztül minden negatív energiát és szennyeződést a disznók, csirkék, kígyók stb. aspektusában. Ezek és más állatok, mint a skorpiók, majmok és tehenek, az idegrendszeredben lévő negativitás mindenféle fajtáját szimbolizálják. Mindegyiket teljesen kiöblítik. Az elégedetlenséged és a magányosságod is megtisztul, akárcsak minden más zavaró negatív tünet, amire csak gondolni tudsz.

Ezen a ponton "maan-de" vizualizációt is végezhetsz. Itt azt vizualizálod, hogy az összes belső szemeted felúszik a gyönyörteli kundalini energia felszínére, ahogy az alulról felfelé haladva betölti a testedet. Ez a szemét elhagyja a testedet az orrodon, a szemeden, a szádon és a füleden keresztül, és a koronacsakrádon is kifelé bugyog.

Ezután elvégezheted a harmadik meditációt, vagy "pung-de"-t, melyben ragyogó, sugárzó fényt vizualizálsz. Ez Vadzsraszattva szívéből sugárzik lefelé, a titkos csakráján keresztül, majd a koronádon keresztül, és megtisztítja az egész idegrendszeredet. Ez a három vizualizáció, amit a mantra recitálása közben kell elvégezned.

A végén Heruka Vadzsraszattva a sushumnádon keresztül a szívedbe süllyed. Tested, beszéded és elméd egyesül az ő isteni testével, beszédével és elméjével. Heruka Vadzsraszattvává válsz.(Gyémánt Tudat - Vadzsraszattva Nagyon Tömör Napi Gyakorlata) Isteni szívedből sok fény sugárzik át a hat szamszárikus birodalmon, megtisztítva minden érző lényt, és mindannyiukat Heruka Vadzsraszattva aspektusává alakítja át. Mindezek a Heruka Vadzsraszattvák aztán beléd olvadnak.

Ez fontos. Mindig kapcsolatban vagyunk más emberekkel, és gyakran súlyos karmánk van egymással. Haragszunk másokra; erősen kötődünk másokhoz. A legtöbb problémánk más emberekkel kapcsolatos. Olyan erősen kötődünk egymáshoz, hogy egész életünkben állandóan egymásba ütközünk.

Amikor a fenti meditációt végzed, átalakítod magad, és átalakítasz minden tárgyat is. Így számodra nem léteznek sem a sóvárgó vágy, sem a gyűlölet tárgyai, így egészséges maradsz. A Vajrayana nagy hangsúlyt fektet a tárgyak átalakítására, hogy ahelyett, hogy a tudatlanság, a ragaszkodás és a harag három mérge energiát adna benned, inkább a boldogság energiáját adják.

Az isteni Heruka Vadzsraszattva szívedből számtalan Heruka Vadzsraszattva megnyilvánulást bocsátasz ki, és bármi mást, amit vonzónak és kívánatosnak tartasz - szép nőket, szép férfiakat vagy az érzékek bármely más szép tárgyát - felajánlásokként a tíz irányban lévő legfelsőbb lényeknek.

Vizualizáljátok, hogy ez a felajánlás nagy boldogságot ad ezeknek a buddháknak és bódhiszattváknak. Valójában a "felajánlás" szó lényegi jelentése az, ami transzcendentális boldogságot ébreszt abban, aki kapja. Ez a megfelelő felajánlás. Ha olyasmit adsz, ami szenvedést okoz, az nem felajánlás. Mivel a felajánlás buddhista jelentése az, ami boldogságot hoz, láthatjuk, hogy a legtöbbször az ajándékaink nem így működnek; bár jót akarunk, az ajándékaink gyakran szerencsétlenné teszik az embereket.

Ennyit a szádhana lényegi pontjairól. Most meg kell értened az átalakulás tényleges célját, amit itt gyakorolunk. Ha valaki megkérdezi, hogy miért gyakorolod ezt a jógamódszert, azt válaszolhatod: "Hogy megtisztítsam magam." Nos, ez alapvetően rendben van, de a valódi válasznak így kellene hangzania: "Én meg akarom érteni minden létezés valódi természetét; meg akarom érteni a valóságot... " Ez a Heruka Vadzsraszattva jógamódszer valódi célja. Ez megmutatja neked, hogy mi a valóság és mi nem az; segít felismerni a shunyatát, a nem-dualitást, és megakadályozza, hogy továbbra is az egód konkrét elképzeléseinek hatása alatt maradj.

Minél jobban megérted minden létezés alapvető természetét, annál nagyobb boldogságot tapasztalsz. Minél nagyobb boldogságot tapasztalsz, annál közelebb kerülsz az istenség gyönyörű formájának eléréséhez. Ez a lényeg. 

Sok nyugati ember azt gondolja, hogy fájdalmas lehet megérteni a szamszarát ahogyan a buddhizmusban magyarázzák: "A buddhizmus azt mondja, hogy az élet szenvedés; hogy azt jelenti, hogy nincs kiút!" Úgy tűnhet, hogy a buddhista filozófia és a meditáció kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy az embereket szerencsétlenné tegye! Ez teljesen rossz hozzáállás; nem értik, hogy mire van igazán szükségük.

Azt mondom, hogy a Heruka Vadzsraszattva gyakorlásának egész célja a nem-dualitás - önmagunk és minden más jelenség alapvető valóságának - felismerése. Ez a felismerés rendkívül boldogító élmény. Ha egyszer megtapasztaltad ezt a boldogságot, meglátod az istenség szépségét minden más személyben, és felhagysz a negatív képzetek másokra vetítésével.

A tantrikus filozófia azt tanítja, hogy aki a tantrát gyakorolja, annak istenségeknek kell látnia az érző lényeket. Ez a filozófia. Azok, akik megvalósították az alapvető természetet, a nem-dualitást, más emberi lényekkel kapcsolatban is, azok transzcendentális tapasztalattal rendelkeznek, amikor az istenség megvilágosodott tulajdonságait látják másokban. Az ilyen gyakorlókban nincs helye a negatív gondolatoknak.

Ezek a főbb pontok; remélem, ez elég. Van még kérdés?

vajrasattva_book.jpg

KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

K: Úgy kellene látnunk másokat, mint Heruka Vadzsraszattvát, de mi történik, amikor látunk valakit, aki valami negatív dolgot tesz?

V: Úgy érted, meg kell próbálnunk megállítani őket? Nos, emlékezzünk a történetre a szerzetesre, aki Yamantakaként vizualizálta magát? Ez hasonló. Ha látod, hogy valaki valami rosszat csinál, azt mondhatod: "Hé, mi folyik itt?". A helyzet azonban az, hogy valahol még mindig látnod kell Heruka Vadzsraszattvát, benne. Csak éppen elfelejtette, hogy ki is ő valójában, és a csirke vagy kígyó elméje hatása alatt cselekszik. Így azt mondhatod: "Elnézést, a csirkéd felütötte a fejét!"... Valami ilyesmi!

Az én tapasztalatom az, hogy nehéz a nőket úgy vizualizálni, mint mondjuk a férfit. 

Vadzsraszattva vagy Vadzsrapani istenségek. De megpróbálom látni, hogy valahol a női test atmoszférájában ott van a kristályos, tiszta pszichikai teste Vadzsraszattvának vagy Vadzsrapáninak. Ezt meg tudjátok érteni. Mindannyiunknak van Vadzsraszattva minősége, Vadzsrapani minősége belül, így képesek vagyunk vizualizálni az isteni testet, amely velünk együtt él(bennünk él).

K: Néha, amikor meditálok, egyfajta kék fényt látok magam előtt. Ez valós vagy képzeletbeli, és mit jelent?

V: Ez egy kicsit attól függ, hogy mit érzel, amikor látod - hogy ellazultnak érzed-e magad vagy ingerült vagy. De ez nem feltétlenül csak mentális kivetítés. Néha, amikor az elméd egy bizonyos módon fejlődött, akkor a fényt fizikailag is láthatod a szemeddel. Szerintem nagyon jó, ha valakinek ilyen természetes látása van a fénnyel. Normális esetben, amikor meditálunk, egyáltalán nem látunk fényt; csak sötétséget. Ha zöld vagy kék fényt látok, még ha csak képzeletben is, boldognak érzem magam. A Kék fény valahogy a végtelenséghez kapcsolódik; kék fényt látni olyan elmét sugall, amelyik nagyon tágas, nem pedig beszűkült.

K: Mekkorának kell elképzelned Vadzsraszattvát?

V: Ez személyenként változik. Néhányan szeretik nagyban vizualizálni őt, mások kicsinek. Nem szabad túl nagynak lennie; a legtöbb ember inkább valami hasonlót kedvel a saját arányaihoz. Emellett nem lehet nehéz vagy testes, és ne érjen a fejedhez. Nem kell erőltetni a vizualizációt sem.

Egyszerűen csak megnyilvánul a fejed feletti térben, spontán megjelenik. Heruka Vadzsraszattva isteni, mindenütt jelenlévő bölcsességéből jelenik meg az energiája, erőfeszítés nélkül, mint egy tükörkép.

Ha nincs némi megértésed a shunyatáról, akkor nagyon nehéznek tűnhet: "Ó, Vadzsraszattva túl nehéz nekem. Ez az elvonulás túl nehéz, és ő is túl nehéz!" Ez azt mutatja, hogy nem igazán érted a nem-dualitás bölcsességét.

Mindenesetre, vizualizáljátok Vadzsraszattvát olyan méretben, amelyet kényelmesnek éreztek, de olyan tiszta, kristályos, mint egy szivárvány, hogy már a látványa is tiszta, gyönyörteli kundalini-élményt energetizáljon.

Néha ezek az élmények olyanok lehetnek, mint egy orgazmus, de ezek nem fizikai reakciók. Ha intenzív tudatossággal meditálsz, akkor nincs probléma, de ha nincs némi megértésed a nem-dualitásról, akkor a dolgok túlságosan fizikaivá válnak, és ez veszélyes lehet.

K: Kérem, mondana valamit a Heruka Vadzsraszattva minőségéről.

V: Heruka Vadzsraszattva a három idő teljesen kifejlett tiszta bölcsessége a buddhák és bódhiszattvák tiszta kisugárzású, fehér, ragyogó, tiszta emanációjában megnyilvánuló fényben. Ezért az ő lényege a nem-duális bölcsesség. Bármikor, amikor gyakorolod a jógamódszert, az ő isteni formája mutatja meg számodra a valóságot. Ő a tiszta bölcsesség örökké boldog állapota.

K: Mit jelent a Heruka, és miben különbözik a Heruka Vadzsraszattva más Vadzsraszattváktól?

V: Szó szerint a "Heruka" azt jelenti, hogy vért iszik, de ez az örök boldogság megtapasztalást szimbolizálja. A boldogság a férfi és nő energia egységének teljesen kifejlett tulajdonsága. Dordzse Nyema egy kapalát tart a kezében, ami látszólag vért tartalmaz. Ez azt szimbolizálja, hogy az örök boldogság energiáját adja. Amikor a Heruka Vadzsraszattvát gyakorolod, az örök boldogság megtapasztalásának érzelmi energiájának a vérét iszod. A vörös az érzelmet jelzi. Emberi lényekként szükségünk van arra, hogy kifejezzük az érzelmeket egymásnak. Vannak emberek, akik teljesen érzelemmentesek - ők csak olyanok, mint egy fa. Ez nem jó. Még akkor is, ha megvilágosodott lény vagy, vagy mélyen a szamádhiban vagy, akkor is mutathatsz érzelmeket; csak nem keveredsz bele érzelmileg fojtogató helyzetekbe.

Heruka Vadzsraszattva egyfajta egyedi energiával rendelkezik, és a bölcsesség fejlesztését hangsúlyozza. A tantrának négy osztálya van; a Heruka Vadzsraszattva a legmagasabb jóga, vagyis a legmagasabb osztályba tartozik.

K: Amikor a két istenséget egyesülve vizualizálod, magadat vizualizálod, mint a férfit, és a nőt, vagy mindkettőt egyesülve?

V: Bármi is legyen az, ami neked kényelmes, az a jó. Ahogy már mondtam, néha a nőknek nehézséget okoz, hogy férfi istenségként vizualizálják magukat, és fordítva. De mindannyiunkban van férfi és női energia. Néha ez kibillen az egyensúlyból. Egyes férfiak túl nőiesek, mások túl férfiasak. Ugyanez vonatkozik a nőkre is. Ki kell fejlesztenünk a férfi-női energia egészét ami mindannyiunkban benne rejlik.

Ha megnézzük Vadzsraszattvát a társával, Dordzse Nyemával egyesülve, nem mondhatjuk, hogy az egyik magasabb, a másik alacsonyabb.

Mindketten ugyanazon a szinten vannak, teljesen egyesült természetűek. Ha ez könnyebb számodra, vizualizálhatod magadat Jum Dordzse Nyema Karmóként, a Heruka Vadzsraszattva mantrával a szívedben (egyedül nőként Herukával és mantrával HUM szótag és a többi körülötte a szívben stb. a ford.).

De nem számít, hogyan vizualizálod az istenséget, a kulcs az, hogy a nem-dualitás alapvető természetének intenzív tudatosságával vizualizálj. Ha nem így teszel, fennáll a veszélye annak, hogy a vizualizációd túl fizikaivá válik, és az érzéki vágyakat fogja energetizálni. Ennek a gyakorlatnak a célja pedig a vágy megszüntetése (átalakítása bölcsességé és gyönyörré a ford.).

K: Milyen magasan a fejünk fölött vizualizáljuk az istenséget? Könnyebbnek találom, a vízeséshatást a tisztító energiával, ha a szokásos néhány ujjnyi szélességnél magasabbra van.

V: Ha könnyebb, akkor egy kicsit magasabbra is teheted.

Ekkor egy szivárványos fénycső árad ki a szívéből, és összekapcsolódik a koronacsakráddal, és a boldogító kundalíni energia azon keresztül zúdul lefelé.

K: Hogyan használhatjuk a Vadzsraszattva meditációt a nap folyamán esetleg felmerülő bűntudat érzéseinek kezelésére?

V: Bármikor, amikor bűntudatot érzel, alakítsd át Heruka Vadzsraszattvává.

Tetőtől talpig Heruka Vadzsraszattva vagy.(Gyémánt Tudat - Vadzsraszattva Nagyon Tömör Napi Gyakorlata) A negatív érzelmek pszichológiai hatásai mellett vannak finom fizikai hatások is, amelyek az elégedetlenséget energetizálják. Amikor a bűntudat energiáját érzed magadban, alakítsd át annak finom fizikai aspektusát Heruka Vadzsraszattva mantrává.

Így válik a problémáid megoldásaivá.

Ilyen aktív megoldásokra van szükségünk a minket sújtó negatív szokások ellen. Ha intellektuálisan tudjuk is, hogy ezek negatívak, az nem elég ahhoz, hogy megállítsuk őket. Itt gyakorlatiasan cselekszünk, védelmet építve ellenük, ahelyett, hogy egyszerűen csak álmodoznánk. Ez a Dharma integrálása a mindennapi életünkbe.

ELVONULÁS

Amikor visszavonulsz(elvonulsz), ne erőltesd meg magad túlságosan. Néha a visszavonulás elég nehéz lehet; három hónap egy örökkévalóságnak tűnhet.

A nyugati emberek gyakran nem tudják, hogyan kell visszavonulni. A technikai részleteket máshol már elmondtam, de ami a hozzáállásodat illeti, azt kell gondolnod, hogy az elvonulás öröme olyan, mint egy éjszakai klubé(szórakozóhelyé). Gyönyörteli bölcsességre teszel szert, érezd jól magad! (gyönyörködsz és elengeded magad)

Vegyétek lazán a dolgotokat. Készítsetek egy ütemtervet. Ha egy ülés nehéz, nem jön össze, a technikák nehezen elsajátíthatók, a vázlégzés túl nehezen megy, tarts szünetet.

Menj ki a szabadba. Az emberek úgy érzik: "Ó, visszavonulás. Szigorúnak kell lennem; Keménynek kellene lennem; Küzdenem kellene; Meg kellene nehezítenem magamnak az életet." Ez nem így van. Ne erőltessétek.

Tisztán kell tartanod magad; mosakodj rendszeresen. És egyél tápláló ételeket.

Ne próbálj meg nagyon nagy aszkéta lenni. A tibeti buddhizmus azt tanítja, hogy használd az egész testedet, energiádat - jólétet, szépséget, bármit -, ami közelebb visz téged a megvilágosodáshoz. Erre való az élet.

Azért említem mindezt, mert a nyugati emberek úgy tűnik, hogy azt gondolják az elvonulás azt jelenti, hogy nem eszünk jó ételeket, nem eszünk csokoládét. Ez hülyeség. Egyél jól - mert a megvilágosodásért dolgozol. Ne bánj úgy magaddal, mint egy tehénnel(háziállattal-egyoldalúan táplálva a ford.).

Ösztönözd magad. El kell mondanom, hogy az elvonulások voltak életem legkellemesebb élményei. Nagyon élvezem őket. Nem vagyok keményvonalas.

Legutóbb, a dharamszalai Tushitában, függőágyam is volt! A szünetekben kimentem és lefeküdtem bele. A diákok körém gyűltek és engem bámultak: "Ez az elvonulás módja?(Így kell elvonulni?)" Nem hitték el!

Az elvonulások az "élvezetet" szolgálják, de nem a szó szamszárikus zavaros értelmében véve.

Valami egészségeset lehet nyerni vele; némi elégedettséget, némi integrációt. Ne tegyétek az elvonulásaitokat szükségtelenül nehézzé.

Abbey monastics and guests throwing sesame seeds into fire.

Sesame seeds being offered into the fire. (Photo by Sravasti Abbey)

TŰZ PÚDZSA

Amikor befejeztétek az elvonulást, végezzétek el a Dordzse Khadro tűz-puját. Ez nagyon hasznos. Kicsit olyan, mint a tummo meditáció.

Burning Offering to Dorje Khadro By Kyabje Lama Zopa Rinpoche Dharamsala, India 1986 (Archive #638)
https://www.lamayeshe.com/article/burning-offering-dorje-khadro

Instructions on how to visualize and do the Dorje Khadro (Vajra Daka) fire offering practice
by Venerable Thubten Chodron
https://thubtenchodron.org/meditation/07-ngondro/06-dorje-khadro/

vajra_1_53242.jpg

https://tricycle.org/article/himalayan-buddhist-art-101-vajradakas-purification-fire/

A szívedben vizualizálsz egy fekete mag szótagot, amely magába vonzza az összes betegséget, betegségeket és egyéb negatív tünetet magadból és minden más érző lényből.

A köldök csakrádnál tűz van. Szélenergia száll fel a lábadból, és addig izzítja a lángot, amíg az úgy nem morajlik, mint egy kemence. A tűz egyre erősebb és erősebb lesz, és felrobban felfelé a sushumnádon, és a szívednél lévő fekete mag szótagból származó összes negatív energiát kilöki az orrlyukaidon keresztül az istenség szájába.

Ez az alapvető meditációs technika. Az előtted égő tényleges tűz aktiválja az elmédet, így a meditáció intenzívebbé és valóságosabbá válik, és ez segít a shunyata megvalósításában.

Ez a Dordzse Khadro tűzpúdzsának a lényege. Nem kötelező ezt a Vadzsraszattva elvonulás után elvégezni, de ha megtehetnéd csinálj 110.000 vagy 115.000 Dordzse Khadro mantrát, az nagyon erőteljes lenne és hasznos.

Végezzetek napi négy meditációs ülést. Reggeli előtt végezz egy Vadzsraszattva elvonulási ülést, de mivel már befejezted a mantra-kötelezettségedet, használd az ülést inkább az elmélyülésre. (111111 hosszú mantra ismétlés, itt a tanács azoknak szól akik már befejezték az alapvetően szükséges százezres mantra ismétlést az elvonulásban; a ford.)

Azzal, hogy az elvonulás során az összes mantrát recitáltad már, így felhalmoztál magadban már egy bizonyos esszenciális energiát, a mantra "nukleáris energiáját". Most tehát egyszerűen csak kontemplálj(elmélyülés). Reggeli után gyújts tüzet, és tarts egy kétórás Dordzse Khadro ülést.

Ezután ebédelj, majd pihenj, és tanulmányozz néhány Dharma könyvet. Késő délután végezz egy újabb kétórás tűz-púdzsát. Végül, az este végezzünk egy újabb egyhegyű koncentrációs ülést, ismét a Vadzsraszattva mantra szóbeli recitálása nélkül.

Tulajdonképpen bármikor elvégezheted a Dordzse Khadro tűzpúdzsát, amikor zavartnak, zaklatottnak, ingerültnek vagy kellemetlennek érzed magad. Nem kell, hogy elvonulásban legyél. Reggel, délután vagy este - nagyon erőteljes, nagyon hasznos. Képes megállítani ezeket az érzéseket ott azonnal.

Ez Lama Tsongkhapa tapasztalataiból származik; ez volt az egyik kedvenc meditációja. Amikor ezt csinálod, igazi ízelítőt kapsz az ő gyakorlatából. Olyan, mint az arany, egy igazi arany Dharma. 

Néha szükségünk van ezekre az aktív meditációkra. Vizualizáld Dordzse Khadrot, Guhjaszamaja megnyilvánulását, hatalmas, tátott szájjal, mint egy erőteljes fekete lyuk, ami mindent magába szív. Minden negatív energia örökre eltűnik benne.

 

 

A bejegyzés trackback címe:

https://atlato.blog.hu/api/trackback/id/tr8917963632

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása