A valóság megismerését ösztönző információk buddhista perspektívából - a Dalai Láma után szabadon vallás és politika elválaszthatatlanul...

Átlátás a Fátylakon

Átlátás a Fátylakon

Együttérzés Buddha Meditációk

A tibeti hagyomány legfontosabb meditációi

2023. május 22. - Átlátó Edit

 སྤྱན་རས་གཟིགས། (Himalayan art - item no. 23377) https://www.himalayanart.org/items/23377

Az alábbi meditációk a tibeti hagyomány lényegi nem szektás megközelítésű meditációi, melyek magukban egyesítik a tib. Csagcsen  szkrt. Mahamudra-Nagy Pecsét és tib. Dzogcsen szkrt. Maha Ati-Nagy Teljesség hagyományok megvilágosult tudatának áldását, gyönyörét, bölcsesség energiáját; különlegességük, hogy formális átadás és beavatás nélkül is mindenki számára hatékonyan alkalmazhatóak - DE a hagyományos átadásuk javasolt lásd: dzogchen.hu - szakja.hu - buddha-tar.hu - sztupa.hu - bekestupa.hu

Meditáció előtt a testet, légzést  és  tudatot elnyugtató relaxációs gyakorlatot végezzük a tibeti Kum Nye jóga rendszerből: Lassan, lágyan, egyenletesen, lélegzünk egyszerre orron és szájon keresztül (50/50%-orr és száj), nyelvünk hegye érinti a szájpadlást közvetlenül a felső fogsor mögött, érezzük a levegő édeskés ízét a nyelvünk körül áramolva és az orr garatban, majd ezt az érzést követve az ellazulás érzését, ahogy végig folyik fejünkön, torkunkon, gerincünkön, mellkasunkon, hasunkon, alhasunkon, lábainkon és karjainkon keresztül, ezalatt a gondolatokat hagyjuk megjelenni és felolvadni. lásd: - Érzék megnyitó légzés - Tankönyv: Dinamikus Nyugalom Édesvíz kiadó 2005.

CSENRÉZI MEDITÁCIÓK

 

avalokite.jpgpicikepGuruyoga.jpgkasarpani.jpg

Négykarú Csenrézi • Padmaszambhava a Tantra Legfontosabb Mestere  Kétkarú Csenrézi

Menedéket veszünk a Nagy Együttérzőben, ki egy személyben megtestesíti a Buddhát, Dharmát, Szanghát, Lámát, Jidámot, Dákiniket és Védelmezőket. A megvilágosodás szellemére gondolunk, hogy  minden lény javára el akarjuk érni a megvilágosodást.

Elképzeljük magunkat a fehér színű, négykarú vagy kétkarú Khaszarpáni! Nagy Együttérző alakjában. Első két keze kívánságteljesítő drágakövet tart, második jobb kezében kristály mala, és második bal kezében fehér lótusz van. Teljes gyémánt-ülésben tartózkodik. Vállát őzbőr takarja, fehér selyemöltözete van, és a Gyönyörtestre jellemző békés ékszereket viseli. Fejdísze a Határtalan Fény Buddhája, vagy Padmaszambhava (Guru Rinpocse).

„Szang” füst(füstölő) felajánlás az Együttérzés Buddhájává válva

Csögyal Namkhai Norbu Rinpocse Dzogcsen Mester Átadásának megfelelően - forrás és magyarázat lásd: Magyarországi Dzogcsen Közösség - Szang gyakorlófüzete

7 gesztus Vairocsana 7 pontos ülése
9 tisztító légzés

Menedék
Szutra menedék - Buddha Dharma Szangha Oltalmam amíg meg nem világosodtam adás és más erények által legyek Buddha a lények javára! v. 

Tantra menedék - Láma, Jidám, Khandró Oltalmam amíg meg nem világosodtam adás és más erények által legyek Buddha a lények javára!
NAMÓ GURU BYE
NAMÓ DEVA BYE
NAMÓ DAKINI BYE

Négy mérhetetlen
1. határtalan szerető kedvesség (maitrí, szkr. maitrī)
Legyen minden lény boldog, és rendelkezzen a boldogság okával!
2. határtalan együttérzés (karuná, szkr. Karunā)
Legyen mentes a szenvedéstől és annak okától!
3. határtalan együtt örvendezés másokkal (muditá, szkr. muditā)
Legyen vele a legnagyobb boldogság, mely minden szenvedéstől mentes!
4. határtalan egykedvűség, nyugalom (upeksá, szkr. upekshā)
Időzhessen a nagy azonosság állapotában, mely mentes a néhány lény iránti kötődéstől, és a mások iránti ellenszenvtől!


A felajánlandó anyagok megáldása (szang anyagait v. csak az oltári füstölőnk és annak füstje):
RAM JAM KHAM OM AH HUM HA HO HRI
mantrával megtisztítunk és átalakítunk mindent megsokszorozva a végtelen örömteli felajánlásainkat a Buddháknak és minden lénynek

Mondjuk a következő sorokat:
Avalokitésvara, az együttérzés ura vagyok, Khaszarpáni formájában, békésen és mosolyogva, fejem tetején egy lótuszon és holdon Padmaszambhava minden buddha és mester egysége, tökéletes az univerzum urának formájában

Vizualizációnk meghatalmazásához recitáljuk Avalokitésvara mantráját:
OM MÁNI PEME HUM HRI
és Padmaszambhava(Guru Rinpocse) mantráját:
OM AH HUM VADZSRA GURU PEMA SZIDDHI HUM

Szívemből végtelen fényözön árad szét, felajánlásként (minden lénynek) 
mindenféle vendégnek, főként azoknak az istenségeknek,

akik ezt a helyet és hegyet kormányozzák, továbbá a hím,
női és semleges osztályokba tartozó lényeknek,
akik előnyökhöz juttatnak vagy akadályoznak,
a pozitív vagy negatív tettekre reagálva.
Jöjjetek gyorsan, óhajotokhoz híven,
helyezzétek magatokat kényelembe ott, ahol nektek a legmegfelelőbb!

KJE

Végtelen mennyiségű felajánlást kínálok, anyagit és szellemit egyaránt,
és főleg a szang anyagait és a felajánlás tárgyait,
a legérdemesebb vendégek megelégedésére:
teljesítsem be az erény és bölcsesség két halmozását!
Felajánlást hozok a kiváló védelmező vendégeknek:
érjem el gyorsan, amire vágyom!

Felajánlást hozok(adok) a hat loka vendégeinek, szüleimnek:
az előző életekben irántam tanúsított kedvességért
cserébe érjétek el a megvilágosodást!

Az akadályozó és hitelező vendégeknek nyújtott felajánlások erejével
a karmikus betegségek, adósságok és fizetségek legyenek kiegyenlítve!
Főleg azoknak a vendégeknek, akik ennek az országnak a köveit,
hegyeit, szikláit, vízfolyásait, fáit, és erdőit uralják,
valamint a hegyek, völgyek és síkságok lha, dü és cen lényeinek
felajánlom az élvezetek tárgyainak kincsesbányáját minden íz kielégítésére,
és a szang, anyagait, melyek mindent végtelenné sokszoroznak,

megtöltve földet és teret – ezen a módon,
kérlek Benneteket, bocsássátok meg a sértéseket,
baleseteket, háborgatásokat és hibákat!

Támogassatok és teljesítsétek be a cselekedeteket, amiket tőletek kértem!

Tovább recitáljuk Avalokitésvara mantráját folytatva a fények kiárasztását és befogadását (tröndü) gyakorlatát ameddig jólesik, majd a meditációnk végeztével felajánljuk az érdemeket, hogy mi, és minden lény megvalósítsa Avalokitésvara Csenrézi állapotát és az alábbi felajánló mantrával megpecsételjük (om dare dare...).

SZAMAJAHO
OM DARE DARE BENDARE
SZVAHA DZSÁJÁ DZSÁJÁ
SZIDDHI SZIDDHI
PHALA PHALA
A AH HA SA SZA MA
MAMA KOLING SZAMENTA

************************************************************************************************

AJÁNLOTT IRODALOM:

p 7990 Csenrezi lenyegi utmutatasok   Samadhi 2

Ha időnk engedi végezhetjük az alábbi meditáció gyakorlatot is:

Meditáció a négy határtalan/mérhetetlen (brahma-vihára; szkr. brahmavihāra) felett:

1. határtalan szerető kedvesség (maitrí, szkr. maitrī)
Legyen minden lény boldog, és rendelkezzen a boldogság okával!

2. határtalan együttérzés (karuná, szkr. Karunā)
Legyen mentes a szenvedéstől és annak okától!
3. határtalan együtt örvendezés másokkal (muditá, szkr. muditā)
Legyen vele a legnagyobb boldogság, mely minden szenvedéstől mentes!
4. határtalan egykedvűség, nyugalom (upeksá, szkr. upekshā)
Időzhessen a nagy azonosság állapotában, mely mentes a néhány lény iránti kötődéstől, és a mások iránti ellenszenvtől!

a kívánságokra összpontosítás közben recitálhatjuk az együttérzés mantráját
- OM MA NI PE ME HUM - pl. 1 olvasónyit (108)ismétlés vagy

kívánságonként 5 olvasónyit:
1 kört magunkért, Legyek boldog....
1 kört szeretteinkért
1 kört semleges lényekért

1 kört a számunkra ellenszenves, ártalmas lényekért

1 kört minden lényért

4 kívánság x 5 olvasónyi MANI mantra = 20kör = 2160 mantra napi 20-30perc csupán a

megvilágosodásért és a világbékéért.

AJÁNLOTT IRODALOM:

A megvilágosodás ékköve - Patrul Rinpocse - Régikönyvek webáruház

 

A hat világ megtisztítása meditáció a hat erő központon


manimantralila.jpg

OM
Homlokunkban megjelenik a fehér OM szótag. Fehér fény árad belõle, megtisztítva az istenvilág okait, a gõgöt, büszkeséget, haszontalan élvezetek hajszolását, megszabadítva az alsóbb világokba esés szörnyû szenvedésétõl, és így létrejön a Ratnaszambhava buddhához tartozó egyenlõsség bölcsessége. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.


Torkunkban megjelenik a zöld  szótag. Zöld fény árad belõle, megtisztítva a félistenvilág, démonvilág okait, az irigységet, féltékenységet, versengési hajlamot, megszabadítva az örök harctól és veszekedéstõl, és így létrejön az Amogasziddhi buddhához tartozó akadálytalan cselekvés bölcsessége. Mondjuk, ahányszor tudjuk, az OM MÁNI PEME HUM mantrát.

NI
Szívközpontunkban megjelenik a sárga NI szótag. Sárga fény árad belõle, megtisztítva az embervilág okait, a kételyt, a kettõsségeket, megszabadítva a szegénység, születés, öregség, betegség és halál szenvedéseitõl, így létrehozva a Vadzsradhara buddhához tartozó spontán kélõ bölcsességet. Mondjuk, ahányszor tudjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát.

PE
Köldökközpontunkban megjelenik a világoskék PE szótag. Kék fény árad belõle, megtisztítva az állatok világának okait, a butaságot, zavarodottságot, szétszórtságot, megszabadítva a félelmektõl és az állatok világának nehézségeitõl, így létrehozva a Vajrocsána buddhához tartozó tudat terének bölcsességét.  Mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.

ME
Titkos központunkban, a köldökünk alatt négyujjnyira, megjelenik a piros ME szótag. Piros fény árad belõle, megtisztítva a préták, az éhes szellemek világának okait, a sóvárgást, megszabadítva az éhség, szomjúság, kielégítetlen vágyakozás  szenvedéseitõl, és így létrehozva az Amitábha buddhához tartozó megkülönböztetés bölcsességét. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.

HUM
Mindkét talpunk közepében megjelenik egy-egy sötétkék vagy fekete HUM szótag. Sötétkék fény árad belõlük, megtisztítva a poklok világainak okait, a gyûlöletet, ellenségeskedést, haragot, megszabadítva a poklok szenvedéseitõl, az égéstõl, fagyástól és egyéb fájdalmaktól, így létrehozva az Aksobja buddhához tartozó tükör bölcsességét. Mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.

 OM  NI PE ME HUM

Elképzeljük, hogy a hét pontunkból egyszerre áradnak a megfelelõ fények, minden egyszerre tisztul, egyszerre szabadul meg, és egyszerre jön létre az összes bölcsesség. Közben mondjuk azOM  NI PE ME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.
manimantra.png
HRI
OM  NI PE ME HUM
Elképzeljük, hogy szívünkben megjelenik a HRI szótag, körülötte az OM MÁNI PEME HUM hat szótagja, és egyszerre áradnak belõle a fények, mindent megtisztítva, minden bölcsességet megvalósítva. Közben mondjuk az OM MÁNI PEME HUM mantrát, ahányszor tudjuk.

Á
Felolvasztjuk a vizualizációt, és a tudat természetében tartózkodunk, ami a valódi Csenrézi állapota. Meditációk között minden lény Csenrézi, minden hang az õ mantrája, és minden gondolat az õ tiszta tudatállapota.

Felajánljuk az érdemeket, hogy mi, és minden lény megvalósítsa Csenrézi állapotát.
Az OM MÁNI PEME HUM mantra jelentése "drágakõ (MÁNI) a lótuszban (PEME)". Ebben az összefüggésben az OM jelenti minden buddha testét, a MÁNI PEME beszédét, és a HUM a tudatát. Ugyanakkor a MÁNI PEME megfelelõen a férfi és nõi minõségeket is jelenti.

Az OM MÁNI PEME HUM mantra jótékony hatásai:
OM lezárja az istenvilágok (dévák) kapuját
 lezárja a félistenek, démonok világának kapuját
NI lezárja az emberi világ kapuját
PE lezárja az állatok világának kapuját
ME lezárja az éhes szellemek (préták) világának kapuját
HUM lezárja a poklok kapuit

OM tisztítja a testet
 tisztítja a beszédet
NI tisztítja a tudatot
PE tisztítja a zavaros érzelmeket
ME tisztítja a lappangó kötõdéseket
HUM tisztítja a tudást takaró fátylakat

OM a buddhák testéhez intézett ima
 a buddhák beszédéhez intézett ima
NI a buddhák tudatához intézett ima
PE a buddhák képességéhez intézett ima
ME a buddhák tevékenységéhez intézett ima
HUM összegyûjti a buddhák testének, beszédének, tudatának, képességének és tevékenységének áldását.

OM a nagylelkûség paramita
 az erkölcs paramita
NI a türelem paramita
PE a törekvés paramita
ME a meditáció paramita
HUM a bölcsesség paramita

Ezek a hat szótagú mantra különleges tulajdonságai, melyet maga Sákjamuni Buddha és Guru Rinpocse tanított.
    Ha valaki recitálja e mantrát, és egy állat meghallja, késõbb el fogja érni a buddhaságot. Ha recitáljuk a mantrát, és ráfújunk az elhunyt személy hamvaira vagy csontjára, az említett meg fog szabadulni az alsó világok szenvedéseitõl, és a felébredettség irányába halad. Ezekhez az eredményekhez nem szükséges a jótéteményben részesült személynek meditálnia sem. Ez az úgynevezett "hallás általi megszabadulás" vagy "látás általi megszabadulás" hatása. Pusztán a mantra hallásának vagy látásának egyszerû ténye hozza létre. Bízzunk a mantrában. Azt mondják, hogy ha Csenrézi mantráját recitáljuk, a testünkkel érintkezõ szél feltöltõdik, az áldást átadva a megérintett állatnak, így elhintve benne a végül felébredettséghez vezetõ magot. A mantráról készített mandala hordása is megszabadulást hoz, melyet érintés általi megszabadulásnak neveznek.
    A mantrák hatása hatalmas és nagyon erõteljes. Röviden, a mantrarecitáció nagy tisztítást, mély érdemhalmozást és bölcsességet biztosít.

AJÁNLOTT IRODALOM:

 

 

ZÖLD TÁRA MEDITÁCIÓ

 

green_tara_02.jpggreentara1.jpg

Kilenc tisztító légzés.
 
Zengetjük az Á hangot, teljesen feloldódva benne, és így menedéket veszünk a tudatunk természetében, az abszolút guruban.
 mantra_green_tara.jpg
Zengetjük a TÁM hangot és megjelenünk a Zöld Tára alakjában.
 
A szívünkben ott van a TÁM szótag, körülvéve a mantrával.
 
Mondjuk a Tara mantráját: OM TÁRE TUTTÁRE TURE SZOHÁ. A mantra mondását folytatjuk a következő fázisok alatt is.  
 
A szívünkben lévő TÁM szótagból és a mantrából fénysugarak áradnak, betöltve az egész világegyetemet, megérintve a világegyetem összes lényét. Az összes lény buddhává válik.
 
A világegyetem összes buddhájától fény árad, és a szívünkben lévő szótagokba olvad, majd a fények megtöltik az egész testünket. Testünket fénynek tapasztaljuk.
 
Befejezzük a mantra mondását.
Zengetjük az Á hangot. minden felolvad, és pihenünk a tudat természetében. Ez a lényegi Tára meditáció, a Nagy Anya állapota.
 
Felajánljuk az érdemeket, hogy mi, és a világegyetem összes lénye tartózkodjon a tudata természetének gyönyörűségében, a buddhaság állapotában.

TÁRA MEDITÁCIÓ AZ ÖT ÉRZELMEN ÉS ERŐ KÖZPONTON

http://tibetijogak.blogspot.com/p/tara-test-mandala.html

 

AJÁNLOTT IRODALOM:

 

A bejegyzés trackback címe:

https://atlato.blog.hu/api/trackback/id/tr7518129918

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása